Κατηγορίες
Σοβαρά

Νέες εικόνες header (ελληνιστί: επικεφαλίδα)

Ναιαι, είναι ελεεινές! Hand drawn, όπως φαίνεται xD
Παλεύω να τις κάνω random, όχι the-hard-way με editing των PHP, αλλά με το K2. Δεν φαίνεται να θέλει όμως.. 😛