Πάει το www.pl1x.pl0x.net.. Αυτός που το είχε αποφάσισε να το κάνει Parked..
K, no problem 😀
Btw, γίνονται κάποια update στο Blog (όπως το Theme)
I’m back.